Dalawang Buwan…

Dalawang buwan na lang, isusuot ko na ang toga, bestida, at takong na ihahanda ni Inay. Dalawang buwan na lang, tatayo na uli ako sa likod ng pinto habang kinukuhanan ng litrato ni Itay. Sasabitan muli ako ng mga sampaguitang binebenta sa kalsada. Dalawang buwan na lang, rarampa na muli ako sa entablado habang kinukuha ang isang pirasong papel na pinaghirapan ko ng tatlong taon.

Dalawang buwan na lang, tapos na ako! Dalawang buwan na lang tapos na ito. Dalawang buwan na lang makakahinga na ang mga bulsa ng mga magulang ko. Dalawang buwan na lang, seryosohan na ito.

Dalawang buwan na lang. Kinakabahan na ako.

Akala ko noong high school ako, alam ko na gagawin ko pagkatapos ng kolehiyo. Akala ko kasi isa na lang ang ituturo sa iyo, pero mali pala ako. Hindi ko anamn inakala na pagtuntong ng kolehiyo, mas malilito pa ako.

Dalawang buwan na lang, ga-graduate na ako, hindi ko pa rin alam ang gusto ko. Hindi ko pa rin alam kung alin ba sa mga iyon talaga ang gusto ko!!!

Dalawang buwan na lang, natatakot na ako. Sobrang nakakatakot kasi totohanan na ito!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: